Skriv ut

Во недела на 01-02-2009 со почеток во 15.00 часот ќе продолжат редовните активности за деца: ФОЛКЛОР, ПЕСНИЧКИ И ДРУГИ ИГРИ.