Skriv ut

Во врска со многубројните прашања на иселеници од Македонија, кои освен државјанство на Република Македонија поседуваат и странско државјанство и на кои за излез од РМ им се бара исправа на Република Македонија, Агенцијата за иселеништво на РМ го достви следново соопштение:

Во согласност со Законот за пријавување живеалиште и престјувалиште (Сл. Весник на РМ бр. 36/92), а заради непречен влез-излез во РМ со странска патна исправа, во случај на непоседување на патна исправа на РМ, потребно е претходно иселениците да поднесат пријава со податоци за нивниот престој во странство подолго од 3 месеци, до Дипломатско-конзуларното претставништво во странство или во пограничната единица на Министерството за внатрешни работи во местото на нивното последно живеалиште или на самиот граничен премин при излез од Република Македонија.

Агенцијата за иселеништво го достави ова соопштение со молба за оваа законска обврска да бидат информирани иселениците од Македонија кои имаат намера ова лето да патуваат во Република Македонија.