Skriv ut

ИГРАНКА со оркестарот Гром

По повод Осми Март - денот на жената, во сабота на 5 март со почеток во 19.00 часот. 
Влез 100 кр. за членови и 250 кр за нечленови.
Добро сте дојдени

Р.Ѕ  Забрането е носење на пијалоци од дома.