Женскиот актив на Друштвото „Гоце Делчев„ во соработка со Општината Гетеборг и АБФ ја издаде книгата „30-годишен елан на жените„, посветена на 30 годишната работа на Женскиот актив.