По повод Осми Март- Денот на жената на 6 март ќе се организира игранка во просториите на друштвото.