Женскиот актив на Друштвото „Гоце Делчев“ ќе ја организира традиционалната изложба на ракотворби во недела 28 март во просториите на друштвото.

 Izlozba_2010.pdf (143.40 KB)