ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР СО ЧЛЕНСТВОТО
Во сабота на 13 март 2010 год. со почеток во 11.00 часо

Предлог ПЛАН И ПРОГРАМА 2010 год.

 1. Централни активности
 2. 8 ми Март
  Изложба на ракотворби
  11 Октомври
  Средба на жените
  Нова Година
  ................................................
  ................................................
  Ден на македонската поезијата
  Македонски фестивал
  Младински фестивал
2. Јубилеарна прослава
Датум
Сала
Програма
Артисти
Работна група
3. Активности за деца и младина
4. Активности за жени
5. Активности за пензионери
 • 6. Начин на информации
 • 7. Одржување на зградата/ пролетно чистење
 • 8. Разно