Друштвото „Гоце Делчев„ организира безплатн превоз за членовите за Македонскиот фестивал на 22 мај во Трелеборг.

Автобусот поаѓа во 12.00 часот од кај зградата на друштвото. 

Пријавување е задолжително кај Кирана Неделковска на тел. 070- 998 78 96