Управниот одбор на Македонското друштво „Гоце Делчев„ на своите членови, како и на сите посетители на веб страницата "gocedelcev.com" им посакува пријатни годишни одмори.