Македонското друштво “Гоце Делчев„ по втор пат ќе ја организира манифестацијата Ден на македонската култура во Гетеборг.

На годинашнава манифестација, друштвото ќе се престави со предмети и слики кои го отсликуваат животот на Македонците во Гетеборг. Во програмата ќе настапи фолклорната секција и ќе се рекламираат македонските јадења.

Денот на македонската култура ќе се одржи на 16 април, со почеток во 11.00 часот, во просториите на Emigranternas hus, Packhusplatsen 7, Göteborg.

Ве замолуваме сите вас, што поседувате слики и предмети за време на иселувањето од Македонија, односно населувањето во Шведска, да ги донесите за да се скенираат и изложат на изложбата. Предметите ќе ви се вратат.

За поблиски информации обратетесе кај Милица Велевска на тел 031-52 29 30