Управниот одбор ќе го одржи својот редовен состанок во недела на 21 август, со почеток во 16.00 часот.

Истовремено од недела ќе започнат и слободните активности на друштвото.