Osmi septemvri

По повод Осми Септември - Денот на државноста на

Р Македонија,  Македонското друштво „Гоце Делчев„

ќе организира

                      К  О  К  Т  Е  Л

во недела на 8-ми септември со почеток во 17.00 часот

Ги покануваме сите членови заедно да го прославиме

овој значаен ден