МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Пријатна вест за заинтересираните за изучување на мајчин јазик.
(Деца кои што се во „förskola" имаат исто така право на мајчин јазик) 
 
Од неодамна вработен е уште еден наставник по македонски јазик во
Гетеборг и пошироко.
Ако се уште не сте ги пријавиле вашите деца во училишта каде што посетуваат
редовна настава ви препорачувамеда го сторите тоа.
 
За сите информации обратетесе на тел. 0720 084 820

azbuka