Годишен изборен состанок на Пензионерската секција,

во четврток на 23-01-2014 г. со почеток во 15:00 часот

во просториите на друштвото, со вечера по цена од 65 кр.

Задолжително пријавување кај Димче Митровски

на тел 031-528243, најдоцна до 19-01.