Недела 20 април, прв ден ВЕЛИГДЕН, просториите на друштвото ќе бидат затворени.
Понеделник, втор ден Велигден ќе биде отворено од 15.30 часот.
Среќни велигденски празници ви посакува Управниот одбор.

Veligden 2014