После Велигденските празници, наставата по мајчин јазик

ќе започне во недела на 4 мај, со почеток во 16.00 часот.

deca