Денес (07/02) на проширен состанок на управниот одбор со раководствата на секциите и комисиите се донесе планот за работа на Македонското друштво „Гоце Делчев„ за 2015 година.

На истиот состанок присутните го прифатија апелот на Амбасадата на Република Македонија и се донесе одлука да се уплатат 10.000 круни на жиро сметка за хуманитарна помош за санирање на последиците од пополавите во Македонија.

Во исто време Друштвото „Гоце Делчев„ преку своите преставници на Македонскиот сојуз ќе инициира до сите македонски ассоации да се вклучат во оваа хуманитарна акција.
Исто така друштвото преку социалните мрежи ги повикува своите членови да ја подржат оваа акција индивидуелно.

Донација на средства во странска валута:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228

Popplava 2