Деновиве Друштвото Гоце Делчев ја доби следната Благодарница:

„Црвен крст на Реублика Македонија доделува БЛАГОДАРНИЦА на Македонското друштво Гоце Делчев, за подршката на обезбедување донација намената за помош на насраданото население од поплавените подрачја во Р Македонија„