Македонското друштво „Гоце Делчев„ ќе организира свечен дочек на Нова Година во просториите на друштвото, со грапата на Горан Митровски од Битола.
Влез со конзумација 350 кр.
Информации и резервации на тел. 0739-314 346 и
0704-833 338 најдоцна до 22-12-2015 год.