Организиран дочек на Новата Година во просториите на Друштвото „Гоце Делчев„ со ЕЛИТА Бенд од Битола.

Со конзумација 350 кр (за нечленови 400 кр)

Резервации на карти надоцна до 25.12.2016

Кликнете и погледајте тука

Nova_2017_godina.pdf