Од Годишното собрание на 20.01.2019

Вчера, на 20 јануари се одржа редовното Годишно собрание на Македонското друштво „Гоце Делчев„ од Гетеборг.

По усвојувањето на извештајот за работа и финансискиот извештај за минатата година се донесе програмата и финанскиот план за ова календарска година. Посебен акцент во програмата за работа беше наоѓање на начин за активирање на младата популација во друштвената активност.

Собранието избра ново раководство на чело со досегашниот претседател Гоце Џуков.

П.А