Управниот одбор на Македонското друштво „Гоце Делчев„ -Гетеборг, ги известува и поканува свoите членови да земат учество на

РЕДОВНОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

што ќе се одржи во недела на 26 јануари 2020 година во 13.00 часот, во просториите на Друштвото, Rimmaregatan 8

Ве очекуваме