ПРОГРАМА 2024 год.

На проширениот состанок на Управниот одбор со раководствата на секциите и активите и комисиите, одржан на 10 февруари 2024 година, се дефинира програмата на централните манифестации на друштвото за 2024 год.

14.01  Стара Нова Година - Василица

28.01   Годишно Собрание

09.03   Осми Март - игранка

24.03    Изложба на ракотворби

13.04    Генерално чистење на просториите

20.04    Кулинарски натпревар

28.04    Ден на Македонската култура

01.05    Ден на Друштвото - Први Мај

05.05    Велигден

06.06    Шведски национален ден

02.08    Илинден

08.09    Ден на независноста на Македонија- коктел

12.10    11 Октомври - игранка

16.11    Средба на жените - Kvinnoträff

15.12    Луциа со македонска трпеза

31.12    Нова Година

Покрај овие датуми, секциите и активите ќе ги комплетираат своите дејности како што се натпревари, предавања, средби, излети, настапи и друго во слободните термини од програмата.

На состанокот беа предложени повеќе инцијативи и предлози за реализација на годишната програма и остварување на програмските цели на друштвото.