• Редовни тренинзи на малите фолклористи секоја недела во 15.00 часот
  • Редовни вежби на хорската секција секоја недела во 17.00 часот
  • Информативен состанок во врска со вашето осигурување ќе се одржи во среда на 25 март со почеток во 18.00 часот во просториите на друштвото.

 

 

Раководство на Женскиот актив за 2009 година

стојат: Душка Василевска, Блага Симоновска, Менка Петрова, Лилјана Трифуновска -претседател, Снежана Цуклева, Цена Јовановска, Марија Монева, седат: Мила Гаич и Веса Гусаковска.

Во недела на 01-02-2009 со почеток во 15.00 часот ќе продолжат редовните активности за деца: ФОЛКЛОР, ПЕСНИЧКИ И ДРУГИ ИГРИ.

Женскиот актив на Друштвото „Гоце Делчев„ во соработка со Општината Гетеборг и АБФ ја издаде книгата „30-годишен елан на жените„, посветена на 30 годишната работа на Женскиот актив.

Во Македонското друштво „Гоце Делчев„ во Гетеборг на 12 септември 2008 година се одржа промоција на книгата „Што е социјалдемократија?„ во превод на македонски, чии автори се Ингвар Карлсон, поранешен шведски премиер и Ан-Мари Линдгрен.

На фотографијата: Јани Макрадули, Ивица Челиковиќ и Ингвар Карлсон

СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАН 30 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ЖЕНСКИОТ АКТИВ