Во понеделник на 5 април ВТОР ДЕН ВЕЛИГДЕН, во просториите на Друштвото со почеток во 16.00 часот.

Влез слободен

-Лица кои што ќе носат алкохолни пијалоци од дома, не се добродојдени.

ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР СО ЧЛЕНСТВОТО
Во сабота на 13 март 2010 год. со почеток во 11.00 часо

6-8 март 2010 г.
Emigranternas hus,   Packhusplatsen 7  Göteborg

На програмата:
Изложба на ракотворби, настап на фолклорната и хорската секција и македонски традиционални јадења
.

Женскиот актив на Друштвото „Гоце Делчев“ ќе ја организира традиционалната изложба на ракотворби во недела 28 март во просториите на друштвото.

 Izlozba_2010.pdf (143.40 KB)

По повод Осми Март- Денот на жената на 6 март ќе се организира игранка во просториите на друштвото.

Во недела на 7 февруари, во 15.00 часот започнува со активност ХОРСКАТА  и МУЗИЧКАТА СЕКЦИЈА ЗА ДЕЦА (свирење на клавир, виолина и кејборд) Наставата ќе ја изведува стручно лице.
Сите заинтересирани деца од 4 до 12 години се добродојдени.
За информации и пријавување кај Милица Велевска на тел 031-52 29 30 и на моб. тел. 0763-173505