Lucia_1
Lucia_2
za_2013_plakat

Соопштение од Македонската амбасада

Pasosi.Ambasada.pdf 

_2012

Godisen_izboren_sostanok

ПРЕДАВАЊЕ

Во среда на 14 ноември, со почеток во 18.00 часот,

во просториите на друштвото.

Тема: Шеќерна болест - дијабетес

Предавач: Др Славица Јанева