ГОДИШЕН ИЗБОРЕН СОСТАНОК НА ПЕНЗИОНЕРСКАТА СЕКЦИЈА

Вп четврток на 20 декември 2012 г. со почеток во 16.00 часот ќе се одржи Годишен изборен состанок на Пензионерската секција.

После сосатнокот ќе има мала закуска.

Сите пензионери се добродојдени

Lucia_1
Lucia_2
za_2013_plakat

Соопштение од Македонската амбасада

Pasosi.Ambasada.pdf 

_2012

Godisen_izboren_sostanok