God_jul

ГОДИШЕН ИЗБОРЕН СОСТАНОК НА ПЕНЗИОНЕРСКАТА СЕКЦИЈА

Вп четврток на 20 декември 2012 г. со почеток во 16.00 часот ќе се одржи Годишен изборен состанок на Пензионерската секција.

После сосатнокот ќе има мала закуска.

Сите пензионери се добродојдени

Lucia_1
Lucia_2
za_2013_plakat

Соопштение од Македонската амбасада

Pasosi.Ambasada.pdf 

_2012