Агенцијата за иселеништво на РМ го достави следново соопштение:

“Се известуваат сите иселеници од Македонија, државјани на РМ кои поседуваат и државјанство на друга странска држава, а имаат намера да патуваат во РМ, без да поседуваат македонска патна исправа, дека е потребно да поднесат пријава за нивниот престој во странство, подолго од три месеци, до ДКП на РМ во странство или во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во местото на последното живеалиште или на самиот граничен премин при излезот од Република Македонија, во согласност со Законот за пријавување на живеалиште и престојувалиште“.

 Во недела на 5 јуни 2011 година, ќе се одржат предвремени парлементарни избори во Република Македонија.

Гласањето на државјаните на Република Македонија кои се на привремен престој во Шведска ќе се одржи на 4-ти јуни 2011 година во просториите на Дипломатско–конзуларното претставништво, односно конзуларната канцеларија на Република Македонија во Шведска, Стокхолм на Riddargatan 35, 114 57 Стокхолм.

За да имате право на глас и дали сте на избирачкиот список можете и морате да проверете во Амбасадата на р Македонија на тел 08-661 18 30 или на интернет адреса  www.izbirackispisok.gov.mk

Во колку има доволен број на пријавени, повеќе од 20 души ќе се организира безплатен превоз од Гетеборг до Стокхолм.

Заден рок за пријавување е најкасно до 01-06-2011 год.

Пријавувањето ќе се врши кај Милан Стојчевски на тел 0707-655 020

Основачко собрание на Македонското поетско друштво „Дениција“

Во просториите на КСД „Македонија“ во Малме на 14 мај 2011 година се одржа основачко собрание на Македонското поетско друштво „Дениција“. Формирањето на оваа нова асоцијација во редовите на македонската заедница во Шведска е резултат на повеќегодишното ангажирање околу традиционалната манифестација Ден на македонската поезија во Шведска и созревањето на потребата поетите од македонско потекло да дадат нови импулси кон презентацијата на македонската литертура и култура во Скандинавија и кон натамошното унапредување на шведско-македонските книжевни контакти и соработка.

Македонското поетско друштво „Дениција“ ќе ја преземе орагнизацијата и програмското осмислување на манифестацијата Ден на македонската поезија во Шведска, која лани го одбележа својот 20-годишен јубилеј и е единствена манифестација од таков карактер во рамките на организираното живеење на македонската дијаспора во Западна Европа.

Меѓу програмските активности кои ќе добијат приоритет, се назначени напорите за збогатување на фондот на преводната литература на современи шведски писатели на македонски и во обратна насока, а со што би се создавале претпотсавки за посeопфаптно презентирање на македонските литературни дострели пред читателската публика во Скандинавија.

Друштвото „Дениција“ исто така ќе се заложи и за зголемување на обемот на македонски изданија во одделенијата на шведските библиотеки наменети за имигрантски јазици, а како една од основните цели на формирањето на друштвото „Дениција“ се наведени и заложбите за збохатување на издавачката дејност во рамките на Македонскиот сојуз во Шведска.

За претседател на Македонското литературно друштво „Дениција“, чие седиште ќе биде во Гетеборг, е избран Ивица Челиковиќ

 

IMG_4704

Backafestivalen 2011

 Во сабота на 21 мај, со почеток во 11.00 часот, во програмата на „Бакафестивален„ ке настапи фолклорната секција на Друштвото „Гоце Делчев„

    

На 2 мај во 18.00 во друштвото „Гоце Делчев„ во Гетеборг - информативна средба во врска со гласањето на дијаспората на изборите во Македонија

 Врз основа на член 50–а, став (1), (2), (3), (4) и (5) од Изборниот законик (Сл. весник на РМ, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08 и 44/2011), Државната изборна комисија преку Дипломатско – конзуларното претставништво на Република Македонија во Шведска, објавува

 

Ј А В Е Н     П О В И К

Се известуваат државјаните на Република Македонија во Шведска дека Претседетелот на Собранието на Република Македонија ги распиша предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 05.06.2011 година.

Гласањето на државјаните на Република Македонија кои се на привремен престој во странство повеќе од три месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе од една година, во Изборните едниници 7,8 и 9, ќе се одржи на 4-ти јуни 2011 година, во периодот од 07:00 до 19:00 часот, во просториите на Дипломатско–конзуларното претставништво, односно конзуларната канцеларија на Република Македонија во Шведска, Стокхолм на Riddargatan 35, 114 57 Стокхолм.

Право на глас имаат сите државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во Република Македонија, a на денот на изборите привремено престојуваат во Шведска повеќе од три месеци или се на привремена работа или престој во Шведска  повеќе од една година согласно со евиденцијата од надлежен орган, а кои од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од Избирачкиот список.

Се повикуваат државјаните на Република Македонија во Шведска кои сакаат да го остварат своето избирачко право, да извршат увид во посебните изводи од Избирачкиот список во просториите на Дипломатско–конзуларното претставништво, односно конзуларната канцеларија на Република Македонија во Шведска, Стокхолм на Riddargatan 35, 114 57 Стокхолм во периодот од 25 април до 4 мај 2011 година. При увидот, државјаните на Република Македонија се идентификуваат пред надлежното лице во Дипломатско–конзуларното претставништво односно конзуларната канцеларија на Република Македонија, со патна исправа издадена од надлежен орган на Република Македонија или лична карта. Увидот може да се изврши и преку интернет на следниот Веб-сајт : http://www.sec.mk.   

Пријавата за гласање, своерачно потпишана, се доставува до Дипломатско–конзуларното претставништво, односно конзуларната канцеларија на Република Македонија во Шведска, Стокхолм на на Riddargatan 35, 114 57Стокхолм или се испраќа по електронска пошта на следната адреса:, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. во периодот од 15 април до 4 мај 2011 година.

 

ДРЖАВНА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА

На 25 април, Понеделник, втор ден Велигден, со почеток во 16.00 часот, во просториите на друштвото „Гоце Делчев„ ќе се организира Велигденски карневал.

МПЦ „Св Кирил и Методиј„ на децата ќе им подари велигденски јајце.

 

Христос Воскресе